Παρακαλούμε διευκρινήστε αν χρησιμοποιείτε αέρια ή υγρά υλικά

Τύπος Συμπιεστή

Μοντέλο Συμπιεστή

Cubic/H

Θερμοκρασία

Viscosity

Πίεση

Όνομα

E-Mail 

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση

 

Κεντρική Σελίδα