... έχει
Δυσάρεστη γεύση - Μυρωδιά - Πολύ χλώριο - Σίδηρο;
... ή περιέχει
Βαριά Μέταλλα - Φυτοφάρμακο - Σίδηρο - Ίνες Αμιάντου - Θαλασσινό νερό - Μικροσωματίδια - Άμμο - Χώμα;
... ή είναι
Κοκκινωπό - Θολό - Πικρό - Γλυφό - Υφάλμυρο - Μολυσμένο - Σκληρό;
Κεντρική Σελίδα