Οι πελάτες

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Στην επαγγελματική πορεία της ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ μέσα στον χρόνο δημιουργήθηκαν πολλές σημαντικές συνεργασίες.
Οι κυριότερες από αυτές αναφέρονται παρακάτω:

COCA-COLA

ΑΥΡΑ
ΦΑΓΕ
ΣΕΛΟΝΤΑ – ΝΗΡΕΑΣ - ΤΡΙΤΩΝ
NESTLE
ΙΟΛΗ
ΚΟΡΠΗ
ΒΙΟΧΑΛΚΟ – ΧΑΛΚΟΡ - ΕΛΒΑΛ

ΕΒΓΑ
FAMAR
BSP
JOHNSON & JOHNSON - PALMOLIVE
BIC
ΕΛΑΪΣ
ΔΕΗ
PETROLA

Κεντρική Σελίδα